Asnot 2022

Asnot 2022
#AsnotGetBack

Cartel Asnot 2022

Este ano 2022 proxectase coma o crecemento cualitativo do festival incorporando novos espazos naturais e novas actividades que reforzan o compromiso de Asnot polo respecto e polo fomento da creatividade coma ferramentas de cambio social .