Transparencia

Transparencia

Queremos expoñer públicamente os gastos e aportacións relacionados coa celebración do festival Asnot en Padrón en cada ano dende que nos constituímos coma asociación cultural en Padrón clasificados por entidades ou canal de ingresos e por categorías de gastos.

Antes vos deixamos a información relativa á clasificación dos gastos para unha maior comprensión e transparencia:

Contido das partidas de gastos

A. GASTOS DE PERSOAL
B. GASTOS DE PROGRAMACIÓN (música, teatro, arte, audiovisuais, Little Asnot, premios, fotomatón, decorado, seguridade e outros gastos asociados ás propostas do festival)
C. GASTOS DE PRODUCIÓN (aluguer de equipos e outros, aprovisionamentos, viaxes, aloxamentos, comidas, seguro RP, gastos xurídicos e contables, comisións…)
D. GASTOS DE COMUNICACIÓN (imprenta, merchandising, deseño gráfico, web, foto e vídeo, RRSS e prensa…)
E. DOAZÓNS REALIZADAS
F. IMPOSTO DE SOCIEDADES

NOTA: O Concello de Padrón asumiu, nas 3 últimas decisións do festival, as obrigas da instalación de aseos portátiles e das medidas de vixilancia e seguridade

Asnot 2018

Desglose Asnot 2018 (sen IVE, en euros)
APORTACIÓNS 2018 
 Ventas 6500
 Hostalaría e comercio = 1200
 Estrella Galicia = 5000
 Petroni = 600

GASTOS 2018
 PERSOAL 1500
 PROGRAMACIÓN
 Música 3000
 Arte 300
 Teatro 120
 Fotomatón 300
 Decorado 110
 Premios 190
 PRODUCIÓN
 Aluguer equipos 625
 Seguro RP 150
 Aprovisionamentos 2750
 Gastos varios 325
 COMUNICACIÓN
 Imprenta 350
 Merchandising 375
 Web 15
 DOAZÓN
 O Fogar do Meu Burro = 300

Asnot 2019

NOTA: O Concello de Padrón asumiu ademais as obrigas da instalación de WC portátiles e das medidas de vixilancia e seguridade durante os anos 2019, 2021 e 2022

Desglose Asnot 2019 (sen IVE, en euros)
APORTACIÓNS 2019 
 Ventas 7300
 Concello de Padrón 6350
 Hostalaría e comercio 2350
 Estrella Galicia 9000
 Petroni 1000
 Deleite 800
 Doazón 250

GASTOS 2019
 PERSOAL 2375
 PROGRAMACIÓN
 Música = 5600
 Arte = 300
 Fotomatón = 425
 Little Asnot = 300
 Decorado 1075
 Gastos construccións 600
 Premios 275
 PRODUCIÓN
 Aluguer equipos 1550
 Comidas 50
 Seguro RP 150
 Aprovisionamentos 4750
 Gastos varios 725
 Comisións bancarias 250
 COMUNICACIÓN
 Imprenta 1700
 Merchandising 1400
 Foto e vídeo 1400
 DOAZÓN
 O Fogar do Meu Burro = 300
 IMPOSTO DE SOCIEDADES 750
 

Asnot 2020

Durante o ano 2020 non se celebrou o festival por mor da Covid-19 pero sí mantivemos as nosas redes activas. Asumimos un gasto de 2.589,40 € na produción da curtametraxe Búnker de Churchill coa intención de manter o espírito de Asnot.

Asnot 2021

Desglose Asnot 2021 (sen IVE, en euros)
APORTACIÓNS 2021 
 Ventas 700
 Entradas 2725
 Concello de Padrón 6075
 Hostalaría e comercio 1125
 Turismo de Galicia 14900
 Estrella Galicia 9000
 Petroni / Beefeater 1000
 Gadis 500

GASTOS 2021
 PERSOAL 1725
 PROGRAMACIÓN
 Música = 3100
 Arte = 300
 Teatro = 800
 Little Asnot = 500
 Audiovisuais = 1150
 Decorado  1025
 Gastos construccións = 600
 Tiqueting = 300
 Seguridade 625
 Premios  25
 PRODUCIÓN
 Aluguer equipos 1550
 Comidas 200
 Seguro RP 150
 Aprovisionamentos 650 
 Gastos varios 850
 Gastos xurídicos e contables = 200
 Comisións bancarias 225
 COMUNICACIÓN
 Imprenta 325
 Merchandising 1250
 Deseño gráfico = 1500
 Web= 1000
 Foto e vídeo = 2300
 DOAZÓNS REALIZADAS
 O Fogar do Meu Burro = 300
 ACOLLE, Asociación Galega de Residencias de Anciáns = 1500
 Música N'Aldea = 100
 IMPOSTO DE SOCIEDADES APORTACIÓNS 2021 
 Ventas ≈ 700
 Entradas ≈ 2725
 Concello de Padrón ≈ 6075
 Hostalaría e comercio ≈ 1125
 Turismo de Galicia ≈ 14900
 Estrella Galicia ≈ 9000
 Petroni / Beefeater ≈ 1000
 Gadis ≈ 500

GASTOS 2021
 PERSOAL ≈ 1725
 PROGRAMACIÓN
 Música = 3100
 Arte = 300
 Teatro = 800
 Little Asnot = 500
 Audiovisuais = 1150
 Decorado ≈ 1025
 Gastos construccións = 600
 Tiqueting = 300
 Seguridade ≈ 625
 Premios ≈ 25
 PRODUCIÓN
 Aluguer equipos ≈ 1550
 Comidas ≈ 200
 Seguro RP ≈ 150
 Aprovisionamentos ≈ 650 
 Gastos varios ≈ 850
 Gastos xurídicos e contables = 200
 Comisións bancarias ≈ 225
 COMUNICACIÓN
 Imprenta ≈ 325
 Merchandising ≈ 1250
 Deseño gráfico = 1500
 Web= 1000
 Foto e vídeo = 2300
 DOAZÓNS REALIZADAS
 O Fogar do Meu Burro = 300
 ACOLLE, Asociación Galega de Residencias de Anciáns = 1500
 Música N'Aldea = 100
 IMPOSTO DE SOCIEDADES ≈ 3400

Asnot 2022

Desglose Asnot 2022 (sen IVE, en euros)
APORTACIÓNS 2022
 Ventas ≈ 5675
 Concello de Padrón ≈ 6200
 Hostalaría e comercio ≈ 2750
 Turismo de Galicia = 14900
 Estrella Galicia = 9000
 Petroni = 1000
 Gadis = 300

GASTOS 2022
 PERSOAL ≈ 5225
 PROGRAMACIÓN
 Música ≈ 10500
 Arte ≈ 2800
 Teatro ≈ 950
 Little Asnot = 650
 Decorado ≈ 175
 Gastos construccións = 1050
 Seguridade = 125
 Premios = 600
 PRODUCIÓN
 Aluguer equipos ≈ 4900
 Comidas e aloxamentos = 400
 Seguro RP ≈ 175
 Aprovisionamentos ≈ 5300
 Gastos varios ≈ 75
 Gastos xurídicos e contables ≈ 625
 Comisións bancarias ≈ 300
 COMUNICACIÓN
 Imprenta ≈ 850
 Merchandising ≈ 2275
 Deseño gráfico = 1500
 Web = 1000
 Foto e vídeo = 3000
 RRSS ≈ 175
 DOAZÓNS REALIZADAS
 O Fogar do Meu Burro = 300
 Música N'Aldea = 100

Superávit a día de hoxe ≈ 10.000€

E se queredes volver a ler os nosos motivos e valores, aquí tendes un enlace ao noso manifesto.